• Algemene kinesitherapie en manuele therapie (Cyriax)
  Door langdurige overbelasting van een gewricht kunnen stoornissen in het bewegingsapparaat ontstaan, dit met pijn en verkrampte spieren als gevolg.De kinesitherapeut focust zich op het toepassen van manuele technieken, mobilisatie, spierversterking en stretchingtechnieken om de doorbloeding, kracht en lenigheid te bevorderen. De patiënt wordt nadien persoonlijk begeleid met een aangepast oefenprogramma en ook zijn leef- en werkomstandigheden worden verder opgevolgd.

 • Oefentherapie
  Lopen, gaan zitten, bukken, tillen. We bewegen de hele dag en meestal onbewust. Iedereen heeft zo zijn eigen houding en manieren van bewegen, maar sommige gewoontes zijn niet goed voor het lichaam. Dan kunnen klachten ontstaan aan bijvoorbeeld rug, nek of schouder. Ook door bepaalde afwijkingen of ziekten, denk aan reuma of astma, kunnen mensen problemen krijgen met hun bewegingsapparaat. Het doel van oefentherapie is de klachten te laten verdwijnen, verminderen en/of te voorkomen, uitgaande van uw eigen bewegingsmogelijkheden. Ook wordt rekening gehouden met de situatie waarin u zich bevindt en met uw dagelijkse activiteiten.

 • Pre- en postoperatieve revalidatie
  Na orthopedische chirurgie zijn pijn, zwelling en immobilisatie mee verantwoordelijk voor latere gewrichtsverstijving of afname van de spierkracht. Snel starten met aangepaste revalidatie is hier de boodschap. Afhankelijk van het soort ingreep zal de therapie bestaan uit passieve, actieve en/of activo-passieve mobilisatie, functionele training, spiertraining, proprioceptieve oefeningen, stabilisatietraining, gangrevalidatie en voorbereiden op hervatten van de professionele activiteiten.

 • Neurologische revalidatie
  U kan bij ons ook terecht om te revalideren na een centrale of perifere neurologische aandoening (hersenbloeding, herseninfarct, Parkinson, amyotrofe lateraal sclerose, multiple sclerose, myopathie, zenuwontstekingen,...). Na een hersenbloeding of –infarct verliest u een deel van uw zelfredzaamheid. Hierdoor gaan we beroep doen op oefentherapie die erop gericht is het neurologische herstelproces zo optimaal mogelijk te stimuleren, opdat o.m. stijfheid (spasticiteit of rigiditeit) vermindert, kracht en uithouding vergroot, rechtstaan vlotter lukt, het evenwicht en de coordinatie verbetert en stappen veiliger en soepeler verloopt. Bij aandoeningen zoals Parkinson, multiple sclerose, amyotrofe lateraal sclerose en myopathie gaan de motorische functies langzaam achteruit. 
  De revalidatie is gericht op het onderhouden van de bestaande fysieke mogelijkheden, valpreventie, voorkomen van gewrichtsverstijving en spierverkorting, de aanpassing van de leefomgeving aan de motorische beperkingen en het aanbieden van adequate hulpmiddelen om zo lang mogelijk zelfstandig te functioneren.

 • Pre- en postnatale revalidatie
  Vanaf 26 weken kunt u prenatale kinesitherapie volgen. Hierbij wordt aandacht besteed aan ergonomische houdingen, houdingscorrectie, handige tips tijdens de zwangerschap, informatie rond arbeid en bevalling en het aanleren van buik-, borst- en topademhaling. Ook het correct opspannen van de bekkenbodem wordt reeds prenataal aangeleerd. Indien nodig, kunnen nog extra kinésessies voorzien worden ter behandeling van bv. bekkeninstabiliteit, lage rugpijn, oedeem ter hoogte van onderste lidmaten,… Vanaf 4 tot 6 weken na de bevalling kunt u starten met postnatale kinesitherapie. We zullen ons vooral richten op stabilisatieoefeningen voor de romp (buikspieroefeningen-rompcorset), bekkenbodemtraining, bekkeninstabiliteit, verbeteren lichaamshouding en algemene conditietraining.

 • Respiratoire kinesitherapie
  Respiratoire revalidatie wordt omschreven als een multidisciplinaire interventie voor symptomatische patienten met chronische respiratoire aandoeningen. Het doel van deze interventie is de symptomen te verminderen, de functionele status te optimaliseren, de participatie te verhogen en de ziektekosten te minimaliseren. Het heeft meer bepaald een gunstig effect op het dyspneugevoel, de inspanningstolerantie en de levenskwaliteit.

 • Acupunctuur
  Acupunctuur is een onderdeel van de traditionele Chinese geneeskunde. Een gezond lichaam kent een goede energetische balans. In geval van ziekte of kwetsuur wordt dit natuurlijk evenwicht verstoord. Via de energie die door de meridianen (energiebanen in het lichaam) loopt, kan we dit evenwicht opnieuw herstellen. Hoewel acupunctuur door het grote publiek nog steeds wordt gezien als een techniek om pijn te verlichten, is het veel meer dan dat. In tegenstelling tot de traditionele Westerse geneeskunde, waar pijn vaak als een klacht op zich wordt beschouwd, wordt er in de Chinese geneeskunde bij elke klacht steeds naar de volledige mens gekeken. Er wordt naar de oorzaak van het probleem gezocht en op deze manier komt men niet slechts tot een tijdelijke maar vaak een blijvende oplossing.

 • Rugscholing
  Verstevigende en coördinerende oefeningen voor de spieren die de wervelzuil ondersteunen, aanleren van correcte houding en bewegingspatronen (staan, zitten, lopen),  aanleren van de juiste hef- en tiltechnieken. Dit alles op basis van een individueel trainingsprogramma, inclusief tips. Het is voor iedereen die lage rugklachten heeft (gehad) en die er zelf iets aan wil doen om erger te voorkomen.

 • Gangrevalidatie

 • Huisbezoeken
  Wanneer u om eender welke reden niet in staat bent om zich te verplaatsen komen wij ook aan huis voor het geven van kinesitherapie. Mits overleg proberen we de behandelingen zo goed mogelijk in te plannen.

 • w-facebook
Postelweg 17
2490 Balen
+32 (0) 476 78 89 42
tim_swinnen@hotmail.com

Maandag - Vrijdag     7:00 - 22:00
Weekends                   Gesloten

Behandelingen enkel na afspraak

Kine Tim